Sreda, 24. februar 2021

ENERGETSKA IZKAZNICA

Predstavljamo pomembno novost na področju oddajanja nepremičnine v najem. Ob sklenitvi najemne pogodbe za obdobje krajše od enega leta je veljalo, da najemodajalcu ni potrebno predložiti energetske izkaznice. Predložitev energetske izkaznice je po spremembi 31. člena Zakona o učinkoviti rabi energije obvezna v primeru, da je sklenjeno najemno razmerje krajše od enega leta in ob pogoju, da je sklenjenih več zaporednih najemnih pogodb za krajše časovno obdobje z istim najemnikom. V primeru, da zaporedje sklenjenih najemnih pogodb z istim najemnikom prekinete za krajše časovno obdobje in potem ponovno sklenete najemno razmerje ste prav tako dolžni predložiti energetsko izkaznico. 

Energetska izkaznica je še vedno obvezna v primerih, ki so določeni z Zakonom o učinkoviti rabi energije. Več odgovorov na lahko najdete na naslednji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2762?sop=2020-01-2762

NEPREMIČNINE KRANJ d.o.o. - PRAVA IZBIRA ZA VAŠO ŽIVLJENJSKO ODLOČITEV!