Sreda, 2. oktober 2019

VPIS LASTNINSKE PRAVICE

Nakup nepremičnine predstavlja pomembno odločitev v Vašem življenju, zato vam v nepremičninski družbi NEPREMIČNINE KRANJ d.o.o. svetujemo, da po podpisu prodajne pogodbe in plačilu celotne dogovorjene kupnine v čimkrajšem možnem času opravite vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. Pravni in s tem tudi dejanski lastnik kupljene nepremičnine namreč ne postanete s podpisom prodajne pogodbe, ampak šele po vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Vpis lastninske pravice se začne z vložitvijo zemljiškoknjižnega  predloga, nakar zemljiško knjižno sodišče izdela poročilo o dovoljenosti posameznega vpisa in posledično sklep o vpisu lastninske pravice predlagatelja v zemljiško knjigo. Sklep o vpisu lastninske pravice postane pravnomočen po preteku 8 dni, saj ima vsak  udeleženec v postopku možnost pritožbe na izdan sklep zemljiško knjižnega sodišča.

Zemljiško knjižni predlog po 125.a členu Zakona o zemljiški knjigi lahko vloži notar kot pooblaščenec predlagatelja, pooblaščena nepremičninska družba s strani predlagatelja, občinsko ali Državno pravobranilstvo Republike Slovenije ter pridobitelj tako fizična kot pravna oseba po svojem zakonitem zastopniku v svojem imenu in sicer tako da se osebno zglasi pri zemljiškoknjižnem sodišču na območju katerega so nepremičnine, ki so predmet predloga.

Šele z vpisom v zemljiško knjigo torej postanete pravni lastnik nepremičnine, izognete pa se tudi morebitnim zapletom v primeru izvršbe proti prodajalcu ali stečaja prodajalca, saj bi bila v tem primeru vaša nepremičnina predmet izvršilnega postopka oziroma stečajne mase in posledično dražbe.

Strokovno podporo in pomoč pri nakupu nepremičnine Vam zagotavlalja nepremičninska družba NEPREMIČNINE KRANJ d.o.o.

NEPREMIČNINE KRANJ d.o.o. - PRAVA IZBIRA ZA VAŠO ŽIVLJENJSKO ODLOČITEV!